Sa 12. sjednica Općinskog vijeća od 21. srpnja 2008-.

Sa 12. sjednica Općinskog vijeća od 21. srpnja 2008-.

PostPostao/la xyxy » Pon ruj 15, 2008 9:23 am

Općinsko vijeće Općine Babina Greda na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2008. godine donijelo je:O D L U K U

o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina (nerazvrstanih cesta, poljskih putova i kanala) na temelju ugovora1. Općina Babina Greda povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina (nerazvrstanih cesta, poljskih putova i kanala) na podruju Općine Babina Greda autoprijevozniku Ivici Malnar, M. Stojanovića 8, MBO 90541944, na vremenski period od 4 godine.

1. Cijene za pružene usluga određene su ponudbenim troškovnikom za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina (nerazvrstanih cesta, poljskih putova i kanala) na podruju Općine Babina Greda koji je sastavni dio natječajne dokumentacije i priložen je uz ponudu.

2. Vrsta i opseg komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na podruju Opčine Babina Greda određeni su za svaku godinu Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Općinu Babina Greda i bit e objavljen u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.O b r a z l o ž e n j e

Općina Babina Greda objavila je dana 26. lipnja, 2008. godine javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina nerazvrstanih cesta, poljskih putova i kanala) za područje Općine Babina Greda. Po objavljenom javnom natječaju pristigla je

jedna ponuda i to od Autoprijevoznika Ivice Malnar, M. Stojanovića 8 iz Babine Grede.

Razmatrajući ponudu u postupku je utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava uvjete tražene

natječajem te je Povjerenstvo predložilo da se ista prihvati.

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora , pobliže će se odrediti

ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova...
xyxy
 
Postovi: 234
Pridružen: Uto vel 27, 2007 8:27 am

Vrati se na: Komunalni problemi

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost

cron